Inlägg märkta ‘E-kalkyl’

Så här fungerar E-kalkyl

måndag, 11 oktober, 2010

Goda idéer uppstår hela tiden, och överallt i verksamheten. För att säkerställa att så många som möjligt av de bästa idéerna blir verklighet har vi tagit fram ett webbformulär för att du enkelt ska kunna värdera en idé om en ny e-tjänst.

Du kan fylla i formuläret på E-kalkyl själv eller tillsammans med andra personer som är kunniga inom det speciella verksamhetsområdet och som kan hjälpa dig med tids- och kostnadsuppskattningar.

Resultatet av e-kalkylen ger en överblick över vilka nyttor som e-tjänsten kan kunna leda till, och ställs i relation till en initial uppskattning av utvecklings- och driftskostnader för e-tjänsten.

Ett exempel från E-kalkyl

E-kalkylen består av tre frågor:

 1. Hur stor är volymen? Här beskriver du hur många ärenden som genomförs per år, hur stor del som är specialärenden och vilken personalkostnad per timme som din organisation räknar på för hanteringen av ärenden.
 2. Hur lång tid tar varje ärende? Här ska du göra två saker.
  • Dels en tjänstekostnadskalkyl där du får en uppfattning om vad det kostar att utföra tjänsten manuellt i dag. Denna är medvetet mycket förenklad och bygger på schablonvärden för alla moment som ingår i tjänsten. Du kan själv ändra dessa schablonvärden.
  • Dels en e-tjänstekalkyl där du har möjlighet att själv fylla i hur lång tid de olika momenten skulle ta om e-tjänsten var i drift.
 3. Vad kostar e-tjänsten? Här får du genom att komplettera med grovt uppskattade kostnader för utveckling och förvaltning en uppskattning av hur stora besparingarna blir om ni skapar denna e-tjänst.

I kommande inlägg kommer vi presentera en metod som vi tycker fungerar bra när man vill planera och utveckla nya e-tjänster. Där är e-kalkylen ett av verktygen för att utreda om ett projekt är värt att planera vidare.

Ställ gärna frågor här om du undrar något om kalkylen.

Tips om utveckling av e-tjänster

torsdag, 11 juni, 2009

Redan nu utvecklar det offentliga Sverige ett stort antal e-tjänster, och det kommer att bli fler. För att underlätta det arbetet har vi tagit fram en enkel webbtjänst för utveckling av e-tjänster.

Webbtjänsten hjälper dig att prioritera de tjänster som ger störst nytta. Som komplement till e-kalkylen kommer vi i den här bloggen att dela med oss av tips om hur du kan driva utvecklingsarbetet på ett kostnadseffektivt sätt.

Om du följer metoden vi presenterar i bloggen blir det

 • enkelt att beskriva och följa upp nyttan av en investering i en e-tjänst,
 • möjligt att utforma e-tjänster, processerna och organisationen för maximal nytta,
 • enklare att prioritera mellan olika e-tjänster för att ge samhället, verksamheten och medborgarna mest nytta för pengarna och
 • möjligt att följa upp och utvärdera resultatet av investeringen.

Bloggen produceras av inUse Consulting baserad på en handbok vi tagit fram i samarbete med Göteborgs Stad.

Både tjänsten och bloggen vänder sig till dig som är IT-strateg, projektledare, verksamhetsutvecklare, kvalitetsledare och dig som arbetar med att utveckla e-tjänster inom offentlig sektor.