E-kalkyl – räkna ut besparingen du kan göra med en e-tjänst

E-kalkyl  är en gratis webbtjänst som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e-tjänst. Du får också reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen.

Så här funkar det

1. Fyll i uppskattningar för din tjänst. Har du inga egna siffror så finns schablonvärden som är hämtade från olika förvaltningar inom Göteborgs stad. Du kan själv ändra värden, ändra rubriker och lägga till eller ta bort rader.

2. Se besparingen du kan göra i tid och pengar med hjälp av e-tjänsten.

3. Ladda ner din e-kalkyl som PDF eller Excel-ark. Du kan också skicka en länk din e-kalkyl med e-post.

Bookmark and Share

1. Volymer

Beskrivning Värde
Beskrivning Värde

2. Tidsuppskattning per ärende

  Manuellt Med e-tjänst
Tid per standardärende Manuellt Med e-tjänst

Möjliggörande

Registrering & Kontroll

Insamling & Komplettering

Beredning

Beslut

Delgivning

Arkivering

3. Kostnader för e-tjänst

Beskrivning Värde
Beskrivning Värde