Utvecklingens andra fas – Utred & Beskriv

Nu när ni har beslutat er för att utreda tjänsten vidare är det dags att fördjupa beskrivningen av nyttan och att ta fram underlaget som behövs för att uppskatta kostnaden för utvecklings- och förändringsarbetet.

Fas 2

För att e-tjänsten ska gå vidare till Fas 3 (Skapa & Förändra) måste de som beslutar känna sig trygga i att tjänsten kommer leda till de önskade effekterna, och att den kommer att kunna införas till en rimlig kostnad.

Den här fasen består av 7 steg:

  1. Beskriv syfte och nytta
  2. Identifiera och beskriv målgrupper
  3. Ta fram en principdesign för tjänsten
  4. Beskriv vilka organisations- och processförändringar som krävs
  5. Beräkna investeringskostnaden
  6. Bedöm nyttovärderingen och identifiera hinder
  7. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar

Vi kommer att gå igenom de olika stegen noggrannare i kommande blogginlägg.

Bookmark and Share

Etiketter:

Lämna en kommentar